naglowek

Dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) prowadzimy zajęcia w ramach tzw. "Akademii Przedszkolaka".
Tygodniowy rozkład zajęć Akademii obejmuje 2 x 30 minut lub 1 x do 45 minut grupowychzajęć ogólnomuzycznych tygodniowo, przygotowujących do nauki w szkole muzycznej.

Dzieci, które wykazują odpowiednią dojrzałość szkolną i posiadają predyspozycje muzyczne mogą rozpocząć dodatkowo naukę gry na wybranym instrumencie w wymiarze do dwóch lekcji po 20-30 minut tygodniowo. Zajęcia Akademii Przedszkolaka odbywają się w godzinach popołudniowych.

Rytmika, umuzykalnienie
Przez zabawę z muzyką, dzieci poznają podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się wyrażać ekspresję, poznają proste struktury rytmiczne. Wszystkie te umiejętności dzieci przyswajają sobie poprzez zabawy i ćwiczenia przy muzyce, rozwijając swój słuch i wrażliwość muzyczną. Zajęcia zbiorowe są też znakomitą okazją do rozwijania śmiałości, odpowiedzialności, a przede wszystkim umiejętności współpracy w grupie. Nasza Szkoła dysponuje profesjonalnym zestawem instrumentów Orffa, które stanowią dla dzieci wielką atrakcje a dla nauczyciela niezastąpioną pomoc do osiągania zamierzonych celów.

Nauka gry na instrumencie
Są to zajęcia indywidualne, wzorowane na kształceniu w szkole muzycznej, gdzie przedmiot główny, nauka gry na wybranym instrumencie, oparta jest na relacji mistrz-uczeń. Nauczyciel pracuje z uczniem indywidualnie przez 20-30 minut (wskazana jest obecność rodziców lub opiekunów). Dzieci poznają pierwsze tajniki sztuki instrumentalnej. Na początku są to umiejętności wydobywania dźwięku, czytania nut, rozpoznawania wartości rytmicznych. Po kilku miesiącach dzieci uczą się realizować coraz trudniejsze elementy muzyki - dynamikę, artykulację, charakter wykonywanych utworów.
Nauka w Akademii Przedszkolaka jest płatna. Opłaty za zajęcia są obliczone w skali roku dlatego ilość zajęć w miesiącu może być różna.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.

Koszt zajęć grupowych na rok szkolny 2016/2017 wynosi:
Dla zajęć 1x do 45 minut tygodniowo 80 zł/msc
Dla zajęć 2 x 30 minut tygodniowo 120 zł/msc


Ewentualne, dodatkowe zajęcia instrumentu wyceniane są indywidualnie.


Szkoła Muzyczna 1 stopnia BestVocalStudio szkoła wokalno-aktorska