naglowek

Dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) prowadzimy zajęcia w ramach tzw. "Akademii Przedszkolaka".
Tygodniowy rozkład zajęć Akademii obejmuje: grupa 3-latków 30 minut (zajęcia z rodzicami), grupa 4-latków 30-40 minut (zajęcia z rodzicami w I semestrze), grupy 5,6 zajęcia 45 minut bez rodziców oraz minimum 1 koncert na dużej scenie.

Dzieci, które wykazują odpowiednią dojrzałość szkolną i posiadają predyspozycje muzyczne mogą rozpocząć dodatkowo naukę gry na wybranym instrumencie w wymiarze do dwóch lekcji po 20-30 minut tygodniowo. Zajęcia Akademii Przedszkolaka odbywają się w godzinach popołudniowych.

Rytmika, umuzykalnienie
Przez zabawę z muzyką, dzieci poznają podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się wyrażać ekspresję, poznają proste struktury rytmiczne. Wszystkie te umiejętności dzieci przyswajają sobie poprzez zabawy i ćwiczenia przy muzyce, rozwijając swój słuch i wrażliwość muzyczną. Zajęcia zbiorowe są też znakomitą okazją do rozwijania śmiałości, odpowiedzialności, a przede wszystkim umiejętności współpracy w grupie. Nasza Szkoła dysponuje profesjonalnym zestawem instrumentów Orffa, które stanowią dla dzieci wielką atrakcje a dla nauczyciela niezastąpioną pomoc do osiągania zamierzonych celów.

ZAJĘCIA GORDONOWSKIE
Podczas zajęć tworzymy bogate i zróżnicowane muzycznie środowisko, w którym dzieci uczą się słuchać, wypowiadać i myśleć muzycznie, improwizować i bawić się sztuką.

Jakie są cele zajęć?
Głównym celem zajęć jest wzbogacenie języka muzycznego (uwrażliwianie muzyczne) dziecka poprzez prezentację i osłuchanie melodii różnych skal modalnych/ tonalności (wykorzystywanych np w jazzie, muzyce ludowej, góralskiej…), ruch i improwizację.

Jak wyglądają zajęcia?
Są to wesołe zabawy wokalne i ruchowe. Podczas zajęć wykorzystywane są przeróżne rekwizyty- kolorowe chusteczki, piórka, chusta animacyjna i inne.

Zajęcia przeplatają w sobie formy statyczne (siedzimy w kręgu) i ekspresyjne ruchowo (skaczemy, biegamy, tańczymy, kołyszemy się) oraz momenty tzw. ciszy audiacyjnej. Prowadząca modeluje oddech i ruch, śpiewa bezpośrednio DO DZIECI i Z DZIEĆMI (konwersacje muzyczne), umożliwiając percepcję i wyobrażenie muzyki. Opiekunowie dzieci współuczestniczą w zabawach (tańczą i śpiewają wraz z nimi) stając się asystentami dzieci tworzącymi środowisko muzyczne. PROSIMY OPIEKUNÓW O AKTYWNE WŁĄCZANIE SIĘ W ZABAWY, ŚPIEW I RUCH.

KAŻDE DZIECKO SAMO DECYDUJE O SWOJEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I WOKALNEJ: SŁUCHA, OBSERWUJE, ODPOWIADA, WŁĄCZA SIĘ W ZABAWĘ, A W KOŃCU Z CORAZ WIĘKSZĄ PRECYZJA POWTARZA MOTYWY TONALNE I RYTMICZNE.

Nauka gry na instrumencie
Są to zajęcia indywidualne, wzorowane na kształceniu w szkole muzycznej, gdzie przedmiot główny, nauka gry na wybranym instrumencie, oparta jest na relacji mistrz-uczeń. Nauczyciel pracuje z uczniem indywidualnie przez 20-30 minut (wskazana jest obecność rodziców lub opiekunów). Dzieci poznają pierwsze tajniki sztuki instrumentalnej. Na początku są to umiejętności wydobywania dźwięku, czytania nut, rozpoznawania wartości rytmicznych. Po kilku miesiącach dzieci uczą się realizować coraz trudniejsze elementy muzyki - dynamikę, artykulację, charakter wykonywanych utworów.
Nauka w Akademii Przedszkolaka jest płatna. Opłaty za zajęcia są obliczone w skali roku dlatego ilość zajęć w miesiącu może być różna.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia i nie zmniejsza opłat.

Koszt zajęć grupowych na rok szkolny 2018/2019 wynosi 120 zł/msc

Ewentualne, dodatkowe zajęcia instrumentu wyceniane są indywidualnie.

Szkoła Muzyczna 1 stopnia BestVocalStudio szkoła wokalno-aktorska