Dzięki Metodzie Gordona dzieci szybciej poznają zależności między dźwiękami, uważniej słuchają i śpiewają.

Aleksandra Bienias

Zapraszamy na nasze zajęcia!