Są to zajęcia indywidualne, wzorowane na kształceniu w szkole muzycznej, gdzie przedmiot główny, nauka gry na wybranym instrumencie, oparta jest na relacji mistrz-uczeń. Nauczyciel pracuje z uczniem indywidualnie przez 20-30 minut (wskazana jest obecność rodziców lub opiekunów).

Dzieci poznają pierwsze tajniki sztuki instrumentalnej. Na początku są to umiejętności wydobywania dźwięku, czytania nut, rozpoznawania wartości rytmicznych. Po kilku miesiącach dzieci uczą się realizować coraz trudniejsze elementy muzyki – dynamikę, artykulację, charakter wykonywanych utworów.

Skontaktuj się z nami!​

Udzielimy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania!