Przez zabawę z muzyką, dzieci poznają podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się wyrażać ekspresję, poznają proste struktury rytmiczne. Wszystkie te umiejętności dzieci przyswajają sobie poprzez zabawy i ćwiczenia przy muzyce, rozwijając swój słuch i wrażliwość muzyczną.
Zajęcia zbiorowe są znakomitą okazją do rozwijania śmiałości, odpowiedzialności, a przede wszystkim umiejętności współpracy w grupie.

Nasza Szkoła dysponuje profesjonalnym zestawem instrumentów Orffa, które stanowią dla dzieci wielką atrakcją a dla nauczyciela niezastąpioną pomocą do osiągania zamierzonych celów.

Nasze zajęcia aktywnie korzystają z Metody Gordona. Podczas zajęć tworzymy bogate i zróżnicowane muzycznie środowisko, w którym dzieci uczą się słuchać, wypowiadać i myśleć muzycznie, improwizować i bawić się sztuką.

Jakie są cele zajęć?

Głównym celem zajęć jest wzbogacenie języka muzycznego (uwrażliwianie muzyczne) dziecka poprzez prezentację i osłuchanie melodii różnych skal modalnych/ tonalności (wykorzystywanych np w jazzie, muzyce ludowej, góralskiej…), ruch i improwizację.

Jak wyglądają zajęcia?

Są to wesołe zabawy wokalne i ruchowe. Podczas zajęć wykorzystywane są przeróżne rekwizyty- kolorowe chusteczki, piórka, chusta animacyjna i inne.

Zajęcia przeplatają w sobie formy statyczne (siedzimy w kręgu) i ekspresyjne ruchowo (skaczemy, biegamy, tańczymy, kołyszemy się) oraz momenty tzw. ciszy audiacyjnej. Prowadząca modeluje oddech i ruch, śpiewa bezpośrednio DO DZIECI i Z DZIEĆMI (konwersacje muzyczne), umożliwiając percepcję i wyobrażenie muzyki. 

Opiekunowie dzieci współuczestniczą w zabawach (tańczą i śpiewają wraz z nimi) stając się asystentami dzieci tworzącymi środowisko muzyczne. PROSIMY OPIEKUNÓW O AKTYWNE WŁĄCZANIE SIĘ W ZABAWY, ŚPIEW I RUCH.

KAŻDE DZIECKO SAMO DECYDUJE O SWOJEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ I WOKALNEJ: SŁUCHA, OBSERWUJE, ODPOWIADA, WŁĄCZA SIĘ W ZABAWĘ, A W KOŃCU Z CORAZ WIĘKSZĄ PRECYZJA POWTARZA MOTYWY TONALNE I RYTMICZNE.